Licence za obavljanje poslova tehničke zaštite

Poštovani klijenti,

Na osnovu Zakona o privatnom obezbeđenju , SALON  BANKARSKE OPREME DOO obaveštava cenjene postojeće i buduće  klijente  o POSEDOVANJU LICENCE MUP-a Republike Srbije za vršenje poslova privatnog obezbeđenja.

Od 01. januara 2017. godine, u primeni  je Zakon o vršenju poslova privatnog obezbeđenja, koji je usvojen još u novembru 2013.godine, a čije odredbe jasno definišu procedure kod primene i implementacije sistema tehničke zaštite.

Zakonom su definisane obavezne licence koje izdaje MUP Republike Srbije, za fizička i pravna lica. Licima koja nemaju izdatu odgovarajuću licencu, zabanjeno je vršenje delatnosti u oblasti implementacije sistema tehničke zaštite.

Zakon o privatnom obezbeđenju propisuje i određuje sledeće:

- Izrada akta o proceni rizika

- Planiranje sistema tehničke zaštite

- Projektovanje sistema tehničke zaštite

- Montaža, ugradnja, puštanje u rad i obuka korisnika sistema tehničke zaštite , kao i održavanje sistema tehničke zaštite

Za svaki od gore navedenih poslova  Salon Bankarske Opreme doo poseduje odgovarajuću licenu MUP-a Republike Srbije.

 

 

 

 

 

 

24.11.2017.

Prodajna mreža

Bg
Srbija

Salon bankarske opreme d.o.o.
Popova Bara nova 2 br.1., 11211 Beograd

Tel:      +381 (0)11 2990 823

 

E-mail: officeATsboDOTrs

Web:    http://www.sbo.rs

Zg
Hrvatska

Salon bankarske opreme d.o.o.
Remetinečka cesta 28, 10000 Zagreb, HR
Tel:      +385 (0)1 3777 655
Fax:     +385 (0)1 3775 037


E-mail: infoATsboDOThr

Web:    www.sbo.hr


St
Hrvatska

Salon bankarske opreme d.o.o.
Viktora Vide 1, 21000 Split, Hrvatska
Tel:      +385 (0)21 312 561
Fax:     +385 (0)21 312 562

 

E-mail: sbo.splitATsboDOThr

Web:    www.sbo.hr 

Os
Hrvatska

Salon bankarske opreme d.o.o.
Gornjodravska obala 90c, 31000 Osijek, HR
Tel:      +385 (0)31 283 311
Fax:     +385 (0)31 283 312


E-mail: sbo.osijekATsboDOThr

Web:    www.sbo.hr

Ri
Hrvatska

Salon bankarske opreme d.o.o.
Vrh Čavje 1, 51219 Čavle (Rijeka), Hrvatska
Tel:      +385 (0)51 673 394
Fax:     +385 (0)51 673 586


E-mail: sbo.rijekaATsboDOThr

Web:    www.sbo.hr

Tr
Libya

SBO Libya
Tripoli, Libya
Mob:    +381 (0)63 121 18 63
Mob:    +218 (0)91 306 33 72


E-mail: agamatiATsbolibyaDOTly

Web:    www.sbolibya.ly

Sa
BIH

Salon bankarske opreme d.o.o.
Džemala Bijedića 18, 71000 Sarajevo, BiH
Tel:      +387 (0)33 710 100
Fax:     +387 (0)33 710 101


E-mail: sbosarajevoATsboDOTba

Web:    www.sbo.ba

Vaš Internet preglednik je zastario! Preuzmite novi ili instalirajte Google Chrome Frame.